Nieprawidłowe kształtowanie nawyków żywieniowych w okresie wczesnego dzieciństwa

Nawyki żywieniowe, kształtujemy już od najmłodszych lat, dlatego, tak ważne jest, aby rodzice dbali o odpowiednią jakość i ilość posiłków swoich pociech. Dzieci w tym okresie zdobywają wiedzę o żywieniu w domu, poprzez obserwację rodziców i rodzeństwa, dlatego tak ważne jest promowanie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych. Nieprawidłowe zachowania żywieniowe mogą powodować m in. zaburzenia odporności, niedobór masy ciała, wzrostu i mogą przyczyniać się do zaburzeń rozwojowych.

W badaniu ankietowym dotyczącym częstotliwości spożycia poszczególnych grup produktów oceniano sposób żywienia 135 dzieci (61 dwulatków i 74 trzylatków). Rodzice dzieci określali częstotliwość spożycia poszczególnych grup produktów przez ich pociechy. Badania prowadzono od września 2010 do marca 2011 roku.  

Z przeprowadzonych badań, wynika, że ponad 10% dzieci nie otrzymywała produktów mlecznych każdego dnia, podobnie było z owocami i warzywami. Zalecaną ilość posiłków(4-5 na dobę) zjadało ¾ badanych dzieci. Posiłki o stałych porach spożywało 80% badanych dzieci. Ocena częstości spożycia wykazała, że 90% dzieci spożywało mięso i wędliny każdego dnia, natomiast ryby 1-2 razy w tygodniu zjadało 66,7% badanych.

Słodycze i słone przekąski pojawiały się u większości dzieci prawie codziennie,  blisko połowa rodziców dosala przy stole potrawy swoim dzieciom. Mimo zgłaszania przez dziecko uczucia sytości rodzice namawiali je do kontunuowania jedzenia aż w 52% przypadków.

Podsumowując, nie wszystkie badane dzieci z terenów wiejskich są żywione prawidłowo pod względem jakościowym i ilościowym. Pojadanie przez dzieci słonych przekąsek  między posiłkami oraz dosalanie i dosładzanie potraw może w przyszłości powodować negatywne skutki dla ich zdrowia.

Opracowano na podstawie:  Roszko-Kirpsza J , Olejnik B, Kulesza M, Jabłoński R, Czerech E, Maciorkowska E. Żywienie dzieci wiejskich w 2 i 3 roku życia. Probl Hig Epidemiol 2012, 93(3): 605-612