Koncepcja Joint by Joint Approach - Gray Cook

Koncepcja ta, mówi nam jakie przeważające cechy powinny mieć poszczególne stawy naszego ciała (patrz obrazek). Naturalnie każdy staw potrzebuje mobilności i stabilności, ale priorytety są podzielone w taki właśnie sposób.

Na początku zastanówmy się czym są owe mobilność i stabilność.

MOBILNOŚĆ - zdolność układu nerwowo-mięśniowego do wykonania efektywnego ruchu w stawie w pełnym, bezbolesnym zakresie ruchu.

STABILNOŚĆ - aktywna kontrola mięśniowa położenia stawu, pozwalająca przenosić siły i momenty sił w połączeniu z elastycznością tkanki mięśniowej i mobilnością stawu.Gdy zlekceważymy tę zasadę, zazwyczaj pojawią się problemy z naszym układem ruchu. Wygląda to mniej więcej w taki sposób.

Utrata mobilności w danym stawie wpływa na utratę stabilności w stawie sąsiadującym → Zaburzona praca poszczególnych stawów powoduje powstawanie kompensacyjnych wzorców ruchowych → Kompensacyjne wzorce ruchowe wpływają na nienaturalny ruch stawów i prowadzą do mikrourazów → Sumujące się mikrourazy prowadzą do przewlekłych dolegliwości bólowych i kontuzji.

Dobrym przykładem jest utrata mobilności w obrębie odcinka piersiowego kręgosłupa. Gdy tracimy mobilność w odcinku piersiowym kręgosłupa ból może przenieść się na sąsiadujące obszary w tym przypadku na odcinek lędźwiowy, bark lub szyje.

Pracę nad tak zwanym „mobility” najlepiej zacząć od rozluźnienia mięśni oraz powięzi poprzez automasaż za pomocą rollera lub piłki do lacrosse. Kolejnym krokiem powinno być rozciągnięcie wybranego obszaru, a następnie ćwiczenia zwiększające zakres ruchu. Ostatnim zadaniem jest wykorzystanie zwiększonego zakresu ruchu w złożonym wzorcu ruchowym.

Trener Patryk Prusik