Karnety treningowe

Abonament studencki przysługuje studentom za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej (do 26 roku życia).
Abonament seniora przysługuje osobom z uprawnieniami emerytalnymi (od 60 roku życia).